CONTEMPORARY TRAINING

Wekelijkse workshop voor getrainde dansers.

Puttend uit een stevige kennis van zowel traditionele als hedendaagse dansbenaderingen,  oosters en westers , ontwikkelt  Pé  al meer dan 10 jaar een  dansvocabularium waarbij ze zowel op improvisatie als choregrafie werkt.

In deze lessenreeks wordt dans ontwikkeld vanuit een gevoelsmatige ervaring van het lichaam en de ruimte.  Er is een grote aandacht voor mentale kracht en fantasie gekoppeld aan een gedetailleerd lichaamsbewustzijn. Gaandeweg concretiseert ze voor de dansers de belangrijke pijlers uit haar danstaal; energetisch realisme en doorleefde abstractie.

Daartoe wordt rond volgende assen gewerkt :

  • de ervaringsgerichte oorsprong van de beweging
  • complexiteit en onvoorspelbaarheid
  • ontwikkeling van innerlijke kwaliteiten
  • verbinding tussen lichaamsbeleving en -beweging en ruimtelijk-energetische patronen;
  • regenerende kracht van dans
  • mentale processen tijdens het dansen
  • ritme
  • sensibiliteitstraining

‘ Ik werk met mijn handen, mijn ogen, mijn haar, mijn neus, mijn tong, mijn huid. Ik doe gloegloe als een kalkoen, maar ik weet wat ik zeg als ik gloegloe doe.’ (Vaslaw Nijinsky)

Wekelijkse workshops for getrainde dansers, aspirant-performers, lichaamswerkers. Geen beginnersniveau.

Vanaf september elke vrijdag van 10 tot 15.30.

Enkel als een reeks van minstens 8 lesdagen te volgen.

De workshops vinden zowel binnen als buiten plaats.

Voor concrete data check Kalender