Wij dromen van een stad waarin mensen de durf  en het vertrouwen hebben een  gevoelig lichaam te ontdekken waardoor grenzen worden verlegd en horizonten openen.

Met Radical HeArts zetten we reeds jaren  in op ervaringsgerichte lichaam. Dit  ‘doorleefde lijf’  zetten we in als communicatiemiddel:  voor mens, natuur, dier; kunst en samenleving. Doorheen  diepe zintuigelijke waarneming en sensibiliteit  kunnen we, wars van culturele verschillen, elkaar beter begrijpen en verbinding maken. We koesteren de idee om doorheen het  gevoelige lichaam transcultureel  te kunnen zijn.  

We maakten en maken internationale voorstellingen en tentoonstellingen, voor de klassieke scène, musea, historische en natuurlijke sites, maar werken evenzeer lokaal vanuit onze werkplaats ‘Salon Radical’.  We koesteren erfgoed en traditie evenzeer als het radicale experiment.  We koesteren het lichaam als de ruwe  diamant en bieden tools om een fragiel en zintuigelijk lichaam  te trainen, zowel voor de professionele als niet professionele danser. Voor jong en zeker ook voor oud.   Omdat we dans als communicatie zien  is  improvisatie en direct intuïtief handelen  van groot belang.   Het lichaam als gevoelsgids biedt nieuwe dans, verbindt  ons  met andere kunstvormen en is evenzeer een tool in het dagelijkse leven.  Kennis en vertrouwen in ieders lichaam bevordert empathie. Een respectvolle connectie met het lichaam ontneemt angst en onzekerheid en verlegt grenzen.

Wij dromen van een stad waarin mensen de durf  en het vertrouwen hebben dit  gevoelige lichaam te ontdekken waardoor grenzen worden verlegd en horizonten openen.

Memorandum van Verbeelding

Eenentwintig organisaties van het Kortrijks Kunstenoverleg bundelen hun dromen en verbeelding in aanloop naar de lokale verkiezingen: dromen voor een stad die diversiteit omarmt, de touwtjes los laat, creativiteit stimuleert, kansen creëert… Het is een inspiratiebron voor een sterk en verbindend kunst -en cultuurbeleid dat de stad beter maakt.

memorandumvanverbeelding.be