En wat met Brussel ?

juni 14th, 2012  |  Published in DENKSPOREN, POLITIEK


Brussel heeft het moeilijk, zegt men. Brussel blijft kampen met een zeer hoge jeugdwerkloosheid (+30%), alsmaar stijgende huurprijzen, verbale en fysieke agressie in de openbare ruimte tegenover holebi’s en vrouwen, stadsvlucht, heeft het moeilijk om tweetalige dienstverlening te verzorgen, een groeiend aantal daklozen en asielzoekers, luchtvervuiling, geluidsoverlast, stadscriminaliteit, … Met een groot deel van deze problematiek heeft menige stad in meer of mindere mate te kampen. Charleroi bv. kent een werkloosheid van + 26%. Maar Brussel is in België de enigste stedelijke agglomeratie erkend als een afzonderlijk gewest met een eigen parlement, eigen regering en een eigen minister-president. Het heeft aldus krachtiger hefbomen in handen dan steden als Antwerpen, Luik of Charleroi. Het krijgt van de federale overheid ook een veel grotere financiële ondersteuning dan de andere steden in België. De federale staat heeft voor het Brussels Gewest een specifiek fonds opgezet – het Belirisfonds voorgezeten door Laurette Onkelinx (PS) – dat projecten zoals stadsvernieuwing en mobiliteit in Brussel financieel ondersteunt (een half miljard euro voor de komende 3 jaar). Ook uit het Federaal Grootstedenfonds gaat het leeuwendeel (40%) naar Brussel. En Vlaanderen investeert onder andere via haar Brusselfonds jaarlijks meer dan 700 miljoen euro in Brussel. Toch lijken resultaten in verschillende probleemgebieden in Brussel teleurstellend. En daar vloeit inkt over. 4 auteurs over Brussel:

 • Rik Van Cauwelaert, strategisch directeur ‘Knack Magazine’: Sharia4Belgium confronteert Brussel met realiteit“Maar al die jaren hebben de Brusselse beleidsmakers die sociale kwestie straal genegeerd en zich toegelegd op de onderlinge verdeling en verkwisting van de bekende en verdoken geldstromen vanuit de federale koffers.”
  Lees hier het volledige artikel
  Bron: Knack  | 06 06 2012
 • Christophe Degreef, redacteur ‘Brussel Deze Week’: “Meneer Van Cauwelaert, kom in Brussel wonen”.
  “Je kunt niet zeggen dat Brussel de problemen niet aankan, en vervolgens zelf niets doen.
  Lees hier het volledige artikel
  Bron :BrusselNieuws  | 13 06 2012
 • De Gravensteengroep: Pleidooi voor de Vlaamse Gemeenschap. Het Brusselstandpunt van de Gravensteengroep, getoetst aan het regeerakkoord.
  “Door de versnippering van bevoegdheden en middelen krijgt de Brusselse bevolking niet waar ze recht op heeft: behoorlijke huisvesting, een efficiënt veiligheidsbeleid en een doeltreffend mobiliteitsbeleid.”
  Lees hier het volledige artikel
  Bron : Gravensteengroep.org | 06 03 2012
 • De Vooruitgroep:  Brussel is niet gebaat bij oude wijn in versleten zakken!
  “Waarom zou een Brussels stadsproject niet legitiem kunnen zijn en moet alleen de nationalistische stem vanuit de twee andere gewesten de doorslag geven?”
  Lees hier het volledige artikel
  Bron: De Wereld Morgen | 13 03 2012

 

Leave a Response


Recente reacties